Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

Laiklik Meclisi: “9. Yargı Paketi ile hedeflenen, yurttaş haklarının ortadan kaldırılmasıdır”


06.07.2024 10:59

(ANKARA)- Laiklik Meclisi, 9. Yargı Paketi’nde kadının evlendikten sonra kendi soyadını tek başına kullanamayacağı yönündeki düzenlemeye ilişkin “9. Yargı Paketi ile hedeflenen, açıktır ki, laik hukukun ve yurttaş haklarının ortadan kaldırılmasıdır” açıklamasını yaptı.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu 9. Yargı Paketi’nde Anayasa Mahkemesi kararına karşın kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanamaması düzenlemesi yer alıyor.

Laiklik Meclisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Medeni Yasa’nın ‘kadının soyadı’ başlıklı 187. maddesinin, eşler arası eşitlik ilkesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nce 22 Şubat 2023’te iptal edildiği, iptal kararının da 28 Şubat 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün 9. Yargı Paketi ile getirilen yeni düzenlemede hem AYM iptal kararı gerekçeleri hem de Anayasa hükümleri yok sayılmaktadır. Dayatılan bu düzenleme, Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan ‘eşler arası eşitlik’ ve Anayasa’nın 10. maddesindeki ‘Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür’ hükümlerine aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren laik hukuk sistemini benimsemiştir. Bunun temeli 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Yasa’dır. Medeni Yasa’ya dönük saldırılar ve ‘yeni anayasa’ dayatması da göz önünde bulundurulduğunda, 9. Yargı Paketi ile hedeflenen, açıktır ki, laik hukukun ve yurttaş haklarının ortadan kaldırılmasıdır.

Laik hukuk sisteminde yasalar, yüzlerce yıl öncesinin karanlığına göre değil, çağın gereklerine göre yurttaşlık ve toplumsal eşitlik temelli düzenlenmeye açık olmalıdır. Laiklik başta kadın hakları olmak üzere, insan haklarının güvencesidir. Yurttaşın hukuk güvenliğinin teminatı olan laiklik ortadan kalktığında kişilik hakları da kolaylıkla ihlal edilebilecek, eşitsizlikler gücü elinde bulunduranlar lehine büyüyecektir.
Laik hukuku tanımayan, başta kadınlar olmak üzere, toplumsal eşitlikleri reddeden ve yurttaş temelli toplumu hedef alan bu dayatma kabul edilemez!”

Kaynak: anka