Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

KUŞADASI EMEKLİ SESLERİYLE İNLEDİ

 

 

Kuşadası Kent Konseyi Güngörmüşler (Emekli) meclisi meydana indi.

Ocak ayı içerisinde yapılan zamlarla ücretleri asgari ücretin altına düşen Emekliler yapılan komik zam oranını Basın açıklamasıyla protesto ederek, sorunlarını haykırdılar.

Emekliliğin bedeli peşin ödenmiş bir hak olduğuna vurgu yapan Güngörmüşler meclisi, biz emeklileri yok saymak istiyorlar, biz varız buradayız, Anayız Babayız sizlerin geleceğiyiz.
Basın açıklamasını Yürütme Kurulu Üyesi Serap Başel’in okuması, Yürütme Kurulu Başkanı Ali Başaran ve yardımcısı Ekrem Örsoğlu’nun kürsüde yer almasının ardından, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve yardımcısı Bülent Ay kürsüde yer alarak, Ünver’in Güngörmüşler meclisinin kuruluş ve gelişimini açıklayan konuşmasının ardından, basın açıklaması sonlandırılmıştır.

Basın açıklamasına STK yanı sıra, CHP İl YK Üyesi Feridun Uzun, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, YK Üyeleri Serhan Cellat. Ramazan Kömeç, İyi Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı, YK. Üyesi Bülent Şahin, Tamer Soydan, Kuşadası Cem evi Başkanı Erdal Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Nimet Kahraman ve yürütme kurulu üyelerinin tamamı hazır bulundular.

Çağlayan Perçinkaya Haberi/KUŞADASI

Basın Açıklaması Metni

Değerli Basın Emekçileri
Emekliler olarak bugün burada toplanmamızın nedeni, 3 Ocak 2023’de açıklanan maaş artışlarının, bırakın İnsan onuruna uygun bir yaşam sürmemizi, hayatta kalmamızı bile zorlaştıracak kadar az olmasıdır.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Aralık 2022 raporuna göre 4 kişilik ailenin mutfak masraflarının hesaplanması demek olan ‘Açlık Sınırı’ 8130 Liradır. Yine bu 4 Kişilik ailenin; beslenme, barınma, giyinme, eğitim ve ısınma giderleri gibi yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan ‘Yoksulluk Sınırı’ da 26.485 lira olarak hesaplanmıştır.

Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışla en düşük emekli maaşı 4.375, memur emeklisinin de 7.597 lira olmuştur. Bu maaş artışları, emekliler olarak bizleri yoksulluk ve açlık sınırının da altında bir ücret ile yaşamaya mahkûm etmektedir.

Bizler artık, bir başkasının yardımı ve desteği olmadan, dilenmeden, sadakaya muhtaç olmadan insan onuruna uygun bir yaşam sürdürebilecek bir ücret istiyoruz.

İnsanca yaşamak demek; yalnızca acıkan karnımızı doyurmak değildir. Sıcaktan ve soğuktan korunmak, utancımızdan giyinmek de değildir…

İnsanca yaşamak demek; sağlıklı ve dengeli beslenmektir, iyi bir eğitim alabilmektir, sağlıklı bir ortamda barınmaktır, ayda bir sinemaya gidebilmektir ve ihtiyaç hissettiğinde alacağı bir litre süt için market-market dolaşıp etiketlere bakmaksızın alabilmektir..

Gayri safi yurtiçi kazancın adil paylaşımını istiyoruz. (2021 rakamları ile kişi başına düşen 9.592 Amerikan doları istiyoruz.) Ve yine yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret istiyoruz…

Bu hedefe ulaşmak için de biz emekliler; maaşlarımızın yüzdelik artışlarla tek taraflı belirlenmesini istemiyoruz. Bunun için sendika kurma hakkımızın tanınarak anayasal güvenceye kavuşturulmasını ve haklarımızı almak konusunda taraf olmak istiyoruz.

Emeklilik karşılığı peşin ödenmiş bir haktır, hakkımızı istiyoruz.

Yeter artık…!
Açlıktan ölüyoruz…!
Duyun sesimizi; biz insanca yaşamak istiyoruz…!