Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

KUŞADASI MİLLİ PARKINDAN TEHLİKE SİNYALLERİ

Kuşadası Milli Parkı doğal SİT alanı  olduğu halde ranta kurban edilmekte, Milli Park içerisinde bulunan işletmelerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar açık tutulup, mangal servisi yapılması haliyle Milli Parkın doğal Ekolojik dengesini bozarak olumsuzluk yaratmaktadır. Hal böyle olunca STK ve Kent Konseyi ortak basın bülteni hazırlamışlardır.

Bülent Ay Haberi/Kuşadası

KUŞADASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BASIN AÇIKLAMASI
MİLLİ PARK GECE KAPATILMALIDIR

1966 yılında Milli Park statüsü alan Dilek Yarımadası’nda bugüne kadar hiçbir gece ziyaretçilere
açılmamış ve gün ışığı biter bitmez, alan asıl sahipleri olan yaban hayatına bırakılmıştır.
Ancak Türkiye’nin en önemli bitki ve yaban hayatı zenginliğine sahip Dilek Yarımadası Büyük Menderes
Deltası Milli Parkı’nda, 2022 Yaz sezonu sonundan itibaren İçmeler koyu gece saat 02.00’ye kadar
ziyaretçilere açık tutulmaya başlanmıştır.
Böylesine önemli bir Milli Parkta yapay ışıkların, araç ve müzik gürültülerinin yaban hayatına olan
olumsuz etkileri ve yangınlara karşı tehdidin artması, milli parka karşı duyarlı olan tüm vatandaşları
tedirgin etmektedir.
Bu konuyla ilgili durumun yaban hayatına vereceği zararlar, güvenlik ve yangın tehditlerine karşı ilgili
tüm kurumlar uyarılmış ve Milli Park eski sistemine dönmesi için dava açılmıştır.
Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri olarak bu konudaki hassasiyetlerimizin ne kadar doğru olduğu, ADÜ
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ve EGE Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’un bu konudaki bilimsel
açıklamalarında görülmektedir.
Yapay ışıklandırmadan kaynaklanan ışık kirliliği, doğal ekosistemler üzerinde birkaç potansiyel olumsuz
etkiye sahiptir.
• Yapay ışıklandırma birçok memelinin görüş, yiyecek arama ve dağılma faaliyetlerine müdahale
etmektedir.
• Yüzlerce kuş türü, geceleri yön bulmak için yıldızları kullanmakta, ancak ışık kirliliği kuş
göçlerinin yönünü şaşırtarak ve onları rotasından saptırmaktadır. Bu sebeple göç
mevsimlerinde yerlerini değiştiren göçmen kuşlar, ışık kirliliği dolayısıyla göç haritalarını
tamamlayamamakta ve dünya genelinde her yıl birçok ölüm vakası gerçekleşmektedir.
• Yapay ışık, insanlardan 100 kat daha sönük ışık seviyelerini algılayan amfibilerin hormonlarını,
cilt rengini, termoregülasyonunu ve üremesini etkilemektedir.
• Böceklerin bazı türleri ışıkta gelişmede zorluk çekerken bazı türleri de ışık altında
gelişebilmektedir. Alınan ışık süresindeki değişim de bu dengeyi değiştirmektedir.