Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

YURDUMUZ DA OKUL YÖNETİCİLİĞİ

Okul : Okul Yöneticiliği, lider rolünü üstlenerek, yetişmiş İnsan gücü ile okulun kaynaklarını birleştiren , harekete geçiren, Eğitim ve Öğretimi destekleyen görevler üstlenirler ve sistem içinde önemli rolü oynarlar. Bu görevlerine karşılık Türkiye’de Okul Yöneticileri nin seçilmesi, yetiştirilmesi, atanması ve görevlendirilmesinde istikrar sağlanama mıştır.


Tarihsel sürecimizde yönetici yetiştirme pratiğimiz de ; 1970 lere kadar Çıraklık Modeli , 1999 a kadar Eğitim Bilimleri Modeli , 2000 den sonra Uzmanlık Alanı özel programları uygulanmıştır.
Bununla birlikte Yönetici yetiştirmekte belirgin olan sorunlar giderileme miştir. Özellikle atamalarda istikrarlı ölçütler ve yeterlilikler sağlanama mıştır. Çünkü 1924 yılında yapılmış olan düzenlemelerden bu yana hala Öğretmenlik esas görev olarak tanımlanmak tadır. 2013 e kadar Yönetmeliklerde ATAMA ifadesi 2014 ten sonra GÖREVLEN DİRME olarak yer almaya başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları incelendiğin de Yönetici Belirlenmesi ve Atanması üzerine 2002 – 2010 yılları arasında 30 ( yazı ile Otuz ) adet Yönetmelik ve Genelge yayınlanmıştır Ancak her yeni Genelge Eğitim Sistemimize yeni sorunlar , kargaşalar getirmiştir. Çünkü Bakan dahil atanan her Daire, Bölüm ve Birim yetkilisi Yönetim, Eğitim, Öğretim ve Pedagojik yönü ile ilgilenmeden Sistem Ayarları ile oynamıştır.
Örneğin son dönem atamaları 2018 yılındaki Genelgeye göre yapılmıştı. Gelin görün ki; 5 Şubat 2021 günü ( hiç bir bilimsel gerekçe olmadan ) yeni bir Genelge yayınlandı. Oturtulmaya çalışılan Sistem birden durduruldu.Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Kurumları Yöneticileri arasındaki bağlantıda nasıl bir İstikrar sağlanacak? Yöneticiler koltuklarında nasıl rahatça oturup görev yapacaklar? Örneğin 2018 genelgesi ile kaldırılan Müdür Baş Yardımcısı unvanı yeniden geri getirildi ( Gerekçesini kimseler açıklamadı bile )
İlk defa Görevlendir melerde Ek 1 ve Ek 3 Değerlendir me formu ve Sözlü Sınav ile Yönetici seçiliyor du , ( sözlü sınav ölçüsünü bilen yok) .
Yeniden Görevlendir meler de ise sadece Ek 2 formu ile 4 yıl görev yapacak Yönetici seçiliyor du ( ancak süre değişebilir , keyfi ölçütler uygulanabilir.
2021 Yılında yayınlanan Okul Yönetici Atama Genelgesine göre;
1. Yazılı Sınav 100 üzerinden 50 puan
2. Ek 1 den 30 puan
3. Ek 3 ve Sözlü Sınav 20 puan alacaksınız.
( Bizim dönemde yazılı sınav dan 70 puan şartı vardı )
Haa bu arada bir de yazılı olmayan ; ( iktidar çizgisindeki Sendika üyesi olmak ) şartımız vardır ki Size Bonus Puan getirir. Bir de bu sendikada yeriniz , makamınız var sa ( okul seçme lüksünüz) bile olacaktır.
Bu arada merak eden Dostlarımız Okul Müdürleri arasındaki (Eğitim Bir Sen ) üyelik oranına bakabilirler.
Görüyorsunuz değil mi ? Okurken bile Kafamız karıştı. Böyle bir sistem karmaşasın da İstikrar ve Başarı sağlanır mı? Bence mümkün değildir.
Yine de her türlü zorlu şartlara rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ( tarikat , cemaat ve mahalle baskısı altında ) görev yapmaya çalışan Özverili Arkadaşları mız var.
Yöneticilerin beklentileri ise ;
1. Okul Yönetiminin en zorlu bölümü Bütçe sorunudur. Yıllardan bu yana çözülmedi ve çözülemez.
2. Liyakat ve Ölçme Değerlendir mede Adalet ve eşitliğin sağlanması.
3. Öğretmen ve Öğrenci sorunlarının çözülememe si.
4. Toplumun ve buna bağlı olarak Ailenin Demografik , Sosyal , Ekonomik yapısının bozulması.
5. Kurumsal Denetimlerde Rehberliğe daha çok yer verilmesi.
6. Gereksiz ve çözümsüz toplantılarda zaman kaybetmemek7. Siyasi ,Dini baskılarda, idari soruşturmalarda yalnız kalmak.
8. Alo 147 nin kaldırılması
Evet bir Bakanlık düşünün ki; Kendi Personelinin şikayet edilmesi için İhbar Hattı kurdu .
Okulun Öğretmenine , Müdür Yardımcısına , Müdürüne ,
Kendi Öğrencisine kafası bozulan Alo 147 yi çevirip bir güzel şikayet ediyor. Pes Artık..
Sevgili Dostlarım önümüzdeki hafta Eğitim Sorunlarını eşelemeye devam edeceğiz.
Ruh ve Beden sağlığımızı koruyalım.
Saygılarımla.
28 Nisan 2023

Mehmet Gültekin