Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KUŞADASI’NDA SAHİL İŞGALLERİ

Anayasanın 43.Maddesi Kıyı Kanunu 5 ve 6 maddeleri diyor ki; Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. 6.madde, Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez.
Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.

Yasa böyle diyor, peki uygulama böylemi? Tabiki böyle değil, kanayan bir yara halini alan sahillerimizin talanı Kuşadasın da da durdurulamıyor. Durumu ortaya koymaya çalıştığımız çekimlerimizle tespitlerimiz oldu. Çekimlerimizde de göreceğiniz gibi sahilde işgal, bina yapımı, platformla kumsalın tamamını sahiplenme, Belediyenin duş ve tuvaletlerinin sadece işletmelerin kullanımına bırakılması gibi bir dizi olumsuzluğu bir saatlik sahil turumuzda tespit ettik.

Gördükki, Anayasanın 43. Maddesi 3621 sayılı yasanın 5 ve 6 maddeleri burada işlevini yitirmiştir.

Yapılan tespit çekimlerimiz sadece hukuksuzluğa çözüm bulunup, fuzuli işgallere son verilebilmesi için yapılmıştır.

Belirtilen olumsuzluklarla bölgede ikamet eden vatandaşlar mağdur edilmektedir. Belediyenin hizmeti olan hasır şemsiyeler işgalciler tarafından yok edilmiş olup, tuvalet ve soyunma yerlerinin de anahtarları ele geçirilmiştir. Amaç durumu ilgililere duyurabilmektir.

Ekrem ÖRSOĞLU ÖZEL HABER