Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KUŞADASI KENT KONSEYİ GÜNGÖRMÜŞLER MECLİSİNDE SEÇİM HEYECANI

Bir süre önce kuruluşunu tamamlayan Kuşadası Kent Konseyi Güngörmüşler meclisi, almış olduğu YK kararıyla 23.01.2023 Tarihinde seçimli genel kurul yapıyor.

Altı ay kadar önce Kent Konseyi bünyesinde kurulan Güngörmüşler meclisi, Kuşadasında sıklıkla projeleriyle adından sözettirmeye başlamışken olağan üstü genel kurul kararı almaları merak uyandırmıştı.

GÜNGÖRMÜŞLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI EKREM ÖRSOĞLU AÇIKLADI;
“ADAY DEĞİLİM, DESTEKLEYECEĞİM LİSTE VAR”

Benim için dostlarım önemlidir, hiçbir zaman dostlarımı kullanmadım, İnsan sevgisiyle yaşadım, benim için insan sevgisi listemin başında gelir. Kalbim Canlar için aşk ile atar.

Genel kurul kararı almalarını, 15 asil üye olması gereken mevcut YK üyelerinin 10 kişiden oluştuğunu, yedek YK üyelerinin de olmadığını açıklayan Güngörmüşler meclis Başkan yardımcısı Ekrem Örsoğlu;
YK olarak 10 kişi olduğumuz halde yapmış olduğumuz üye kayıtlarıyla 420 üyemiz oluştu.
Gönüllü işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda Yürütme Kurulu sayısını arttırmak, yedek üyeleri de belirleyip onlardan çalışma grupları kurarak, daha çok proje üretebilmek amacıyla Genel kurul kararı aldık. Süreç işlerken, Emekli maaşlarına yapılan zamların enflasyonun çok altında kaldığı, bu durumda Emekli maaşlarının asgari ücretin dahi çok altında kalması nedeneyile, Türkiyede bir ilki başlatarak hak arama mücadelesine katkı koyan bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasıyla Güngörmüşler meclisi iyice dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden platform adı altında Emekli sendikası kurma çabasında olan bazı odakların da bu güç ilgi alanına girmiştir.
Kent Konseyi ve meclislerinin yürütülmesi yasayla belirlenmiş olup, belirlenen bu yasal çerçeve içerisinde alacağınız kurul kararlarını uygulayarak çalışmalarınızı sürdürürsünüz, kurul kararı olmaksızın çalışma meclisini keyfiyetle yönlendiremezsiniz. Güngörmüşler meclis başkanlığını yürüten, yukarıda niteliklerini belirttiğim sözde sendika faaliyetlerinde geçmişi olan kişinin, meclis yürütme kurulunu keyfiyetle yönlendirmek istemesine engel olarak, durumu üst kurula aktardım.
Kent Konseyi gibi hizmet amaçlı tüm STK içerisinde bulunduran bir çatı kuruluşun meclisinde olumsuzluk yaratan bir kişinin yardımcısı olmak beni ziyadesiyle üzmüştür. Yardımcılığını yaptığım kişiyi de Güngörmüşler meclisine getiren kişinin de ben olmam nedeniyle zul duyduğum için Genel kurulda adaylığım söz konusu olmayacaktır. Bu meclisin kurucu üyesi olmak bana yeterlidir.
İddia edildiği gibi Güngörmüşler meclisinin Başkanlığına talip olduğum doğru değildir. İsteseydim en başında Başkan olurdum, amacım sadece faydalı olabilmekti.
Genel kurulda seçilecek arkadaşlara da buradan başarı dileklerimi iletirim, açıklamasında bulunan Örsoğlu, bayrağı taşıyacak, güzel yurdumun kültür renkliliğini taşıyan değerli arkadaşlarım ve kurucu YK Üyesi arkadaşlarımı destekleyeceğim ancak aday olmayacağım. Bir süredir ihmal ettiğim işlerimle ilgilenmem gerekiyor, dedi.

23.01.2023 Tarihinde yapılacak Genel Kurul şimdiden oldukça renkli geçeceğe benziyor. Kazanan Kuşadası halkı olur, umudundayız.

ERGUN OK HABERİ/KUŞADASI