Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bugün 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılının son günü. Acısı ,tatlısı ve eksikleri ile , açılan – kapatılan okulları ile , uzaktan – yüzyüze eğitimi ile bir öğretim yılı daha bitti.
Tüm Yöneticilere Öğretmenlere, Öğrencilere ve Ailelere sağlıklı ve huzurlu tatiller dilerim.
Bugün Egitimimizin kanayan yaralarından birisi olan Taşımalı Eğitim konusunu ele alalım istedim.
1989 – 1990 Eğitim yılında Pilot olarak seçilen birkaç İlimizde başladı. Zorunlu Eğitimin 8 yıla çıkmasından sonra da yaygınlaştırıldı.

Nüfusu az olan ,dağınık yerleşim birimlerinde bulunan okulların belirlenen okullara taşınması esasına dayanır. En büyük hedefi de ; Ülke genelinde eğitimin yaygın hale getirilmesi ve fırsat eşitliğinin verilmesidir. Ayrıca ;
* Köylerin çok dağınık olması ,
* Köyden Kente göç nedeni ile öğrenci sayısının azalması ,
* Doğum oranının azalması ile Çocuk sayısının artmaması,
* Birleştirilmiş Sınıflı okulların kapatılması
* Digal Afetler sonunda zorunlu olan durumlarda bu tip Eğitim yapılır.
Yine Okulun öğrenci sayısının 10 dan az olması , Ortaokul için yeterli derslik olmaması , merkezi okula uzaklık, iklim ve güvenlik nedenleri de sayabiliriz.
2021 – 2022 Öğretim yılına göre Yurdumuzdaki taşımalı Eğitimde;
* İlkokulda 41.845 okuldaki 288.759 öğrenci
* Ortaokulda 433.540 öğrenci 12.058 okula
* Lise de 450.527 öğrenci 5.141 okula
* Özel Eğitimde
106.369 öğrenci 7800 okula taşınmıştır.
Yine Taşıma Merkezi okullarda toplam 924. 768 Öğretmen görev yapmıştır.
Taşımalı Eğitim detemel problemler ise ;
1. Taşımalı eğitim ihtiyaç sorunları,
2. Ulaşım sorunları ,
3. Öğle Yemeği sorunları,
4. Taşınan okul kaynaklı sorunlar
5. Taşıma Merkezi okul kaynaklı sorunlar olarak sıralanır.
Taşıma Merkezi okullardaki Yönetici , Öğretmen ve çalışanlarına ek görev ve sorumluluklar yüklenir.
Taşımalı eğitimin sağladığı faydalar ise ;
1. Eğitim Öğretime ulaştırmak ,
2. Sosyal ve Kültürel yönden geliştirmek ,
3. Taşıma Merkezi olan yerleşime Ekonomik yönden gelişim sağlamak olarak belirtilir.
Taşımalı Eğitime yapılan Eleştirileri ise ;
* Fırsat eşitliğinin Bilimsel yönü ele alınmalıdır.
* Yemek ve Taşıma hizmetleri Ranta dönüşmüştür.
* Uygulama öncesi Alan Çalışması yapılmamaktadır.
* Öğrenci Hedef Kitlesi tam olarak belirlenmelidir.
* Pek çok Taşıma Merkezi okul bu duruma uygun değildir.
* Taşıma Merkezine gelen öğrenciler Birleştirilmiş Sınıflar Okullardan geldikleri için başarı- beceri – uyum sorunu yaşarlar.
* Uzun yolculuklar Öğrencilerde yorgunluk ve bıkkınlık yaratmaktadır.
Ayrıca Ben de Taşıma Merkezi bir okulda Yönetici olarak çalıştığım için pek çok sorun yaşadım.
*En başta yemekhane yerine Okulun Sığınağını kullanmak zorunda kaldık.
*Okul öğretmenlerimiz artan yemekten yedikleri için soruşturma açma tehdidi aldık.
*Taşımalı gelen Öğrencilerin velileri toplantıya gelmezlerdi. Biz her yarıyılda o köylerde toplantı yapardık.
* Taşıma Servisleri ile her yönden ilgilenmek zorunda kalıyordum.
* Güzergah yanlış belirlendiği zaman en yakındaki Öğrenciyi getirmek sorun oluyordu.
Kısacası Taşımalı Eğitim kaynaklı sorunların pek çoğu çözülemedi gibi görünüyor.
Okullarımız tatile girdi ,Ülkemizde pek çok Eğitim Öğretim sorununa tatile girecek demektir.
Okulun ihtiyaçlarını karşılamak hep Ağustos ve Eylül aylarında akıllara gelir .
Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.
Akıl ve Beden sağlığımızı korumaya dikkat edelim.
Saygılarımla.
16 Haziran 2023

Mehmet GÜLTEKİN