Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM


Selamlar Arkadaşlar. Bugün kısa notlarla Yurdumuzda Öğretmen Yetiştirme Sürecine değineceğim.
* 16 Mart 1848 Darülmualli min adı ile ilk Öğretmen Okulu açılıyor.
* 15 Kasım 1868 İlkokullarda görev alacaklar için Darülmuallimini Sıbyan okulu açılıyor.
* 26 Nisan 1870 Darulmualli matı adıyla Kız Öğretmen Okulu açılıyor.
* 1888 ve 1913 yıllarında çıkarılan Kanunlarla Öğretmenlik Mesleğine sistemler getirilmiştir.
* 1926 Maarif Teşkilatı Kanunu ile İlkmuallim ve Köy Muallim Mektupları olarak ayrılmıştır. Kayseri ve Denizli de iki adet Köy Muallim Okulu açılmıştır.
* 1936 Nüfusu az olan yerlerde görev yapacak olanlar için Eğitmenlik Kursu açılmıştır.
* 1937 Beş Yıllık İlkokullar için Eskişehir Çifteler ve İzmir Kızılçullu da iki adet Köy Enstitüsü açılmıştır.
* 16 Ağustos 1944 Ortaklar Köy Enstitüsü açılmıştır.
* 1946 seçimlerinden sonra Toprak Reformuna karşı olanlar Köy Enstitüleri için de sistemli olarak saldırılara başladılar.
* 1954 yılında Köy Enstitüleri ile Ilköğretmen Okullarının birleştirilmesi hakkında Kanun ile Köy Enstitüleri kapatılmış oldu.
( A.Nuri Doğan )
Yine konuya sistemler açısından bakarsak ;
* 1838 yılında Ergenlik yaşına kadar okumaları için Ortaokullar açıldı.
* 1848 yılında Rüştiyelere Öğretmen yetiştirmek için 3 yıl eğitim veren Darül Mualimini Rüşdi Okulu açıldı.
* 1954 yılında Köy Enstitüleri kapatılınca okullar Ilköğretmen Okuluna dönüştürüldü.
* 1973 yılındaki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Öğretmenle rin Yüksek Öğrenim görmeleri zorunlu hale getirildi.
* 1975 yılından itibaren bazı Ilköğretmen Okulları 2 Yıllık Eğitim Enstitüsü haline dönüştürüldü.
* 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürüldü.
* 1989 yılından itibaren Eğitim Yüksek Okulları da 4 Yıllık Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü.
Ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak Öğrenci almaya başladı.
( Abdullah Işık)
Alanlarına Göre Öğretmen Yetiştirme
* Okul öncesi Öğretmenliği için;
Üniversitele rin 4 Yıllık 8 döneminde Eğitim almaları gereklidir. Eğitim Süreci, Oyun tasarımı, Eğitim hazırlığı, Kişisel bakım, Eğitim Materyali, Beslenme, Davranış Eğitimi konularında yetiştirilir.
* Sınıf Öğretmenliği için;
Üniversitele rin 4 Yıllık 8 dönemlerinde Genel Fizik , Öğretim İlkeleri ve teknolojileri, Türkiye Coğrafyası , Beden eğitimi, Sosyal Bilgiler , Türk Edebiyatı, Öğretmenlik Uygulaması , Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim temel eğitimlerini alırlar.
* Orta Öğretim Öğretmenliği için;
Üniversitele rin seçerek girdikleri alanlarında 4 Yıllık 8 döneminde Eğitim almaları gereklidir. Ayrıca 1997 – 1998 yılından 2013 – 2014 yılına kadar mezun olanlar Alan Öğretmenleri de Yüksek Lisans Mezunu sayıldılar.
Bu bölümde ; 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı Kanun ile Yurdumuzda açılan Köy Enstitülerimi zi tanıyalım istedim:
*Akçadağ Malatya 1940
*Akpınar Samsun 1940
*Arifiye Sakarya 1940
* Aksu Antalya 1940
* Beşikdüzü Trabzon 1940
* Cilavuz Kars 1940
* Çifteler Eskişehir1939
* Dicle Diyarbakır 1944
* Düziçi Adana 1940
* Erciş – Van 1948
* Gölköy Kastamonu 1939
* Gönen Isparta 1941
* Hasanoğlan Ankara 1941
* İvriz – Konya 1941
* Kepirtepe Kırklareli 1939
* Kızılçullu İzmir 1939
* Ortaklar Aydın 1944
* Pamukpınar Sivas 1941
* Pazarören Kayseri 1940
* Pulur Erzurum 1942
* Savaştepe Balıkesir 1940
Kuruldukları günden Kapandıkları güne kadar Yurdumuzun her yerinde ve her şartlarında Aydınlanma Işığının sönmemesi için çalıştılar.
Onlara hizmetleri için Minnettarız.
Sevgili Dostlarım önümüzdeki hafta Egitim- Öğretim açısından Köy Enstitülerimi zi ve İlköğretmen Okullarımızı daha yakından taşıyacağız.
Sağlıkla ve huzurla yaşamanızı dilerim.

MEHMET GÜLTEKİN
24 Şubat 2023