Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

Sokak Hayvanlarını Eğitelim

Sokak hayvanları dediğimiz kedi ve köpekler, can dostlarımızdır. Bizlere karşı ihanet bilmezler, satmazlar ve ölümüne dostlukları vardır. Hayvan dediğimiz bunlar dostlar, inanın pek çok insan görünümlü çürüklerden, çok dürüst, merhametli ve adildirler.

Bu hayvanların varlığı doğal dengeyi korumaktadır. Kedilerin yok olması durumunda, her yer fare, yılan ve diğer zararlılardan geçilemez. Köpekler olmasa, koyun keçi sürülerinin korunmasında, Ev ve çiftliklerin korunmasında, Narkotikte, Görme özürlü insanlara yardımcı olma amaçlı, Doğal afetlerde insan kurtarmada ve saymayı unuttuğumuz pek çok amaçlı kullanımları mümkündür. Bu dostlarımızı önemseyerek sırf bunların sokaklardan toplanarak, saydığımız amaçlar doğrultusunda hem koruma altına alınabilirler hem de eğitimleri tamamlanmakla, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yararları sağlanabilir. Ülkemizde saymış olduğumuz niteliklerde bu can dostlarımızın sayıları çok yetersiz olmakla birlikte, sokaklarımız başı boş bu can dostlarımızla doludur. Hatta gerekirse bunların akademik olarak eğitilmeleri için araştırma enstitüleri kurulmalı ama şu anda tarımsal araştırma enstitülerindeki gibi rutin iş yapma yerleri değil yüksek kalitede ve verimlilikte eğitim işlerine ağırlık verilmeli.

Sonuç olarak, hem sosyal bir yara çözülecek hem de ülkenin ve insanlarımızın pek çok kazanımları olacak. Yeter ki ülkenin siyasileri bu konuda ciddi kafa yorsun ülke menfaatini düşünerek isabetli kararlar alarak bu eğitim kurumlarını kuracak iradede bulunsun. Saygılarımla

Prof. Dr. Yaşar Kemal Yıldız