Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KOCAGÖL’DE YENİ GELİŞMELER

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BASIN AÇIKLAMASI

Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Kocagöl Sulak Alan Lagününde iş makineleriyle yapılan çalışmalar üzerine, sivil toplum örgütlerinin müracaatıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü temsilcileri tarafından tutanak tutuldu.

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü’nce, Kocagöl’de yapılan çalışmaların durdurulması için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı yazıldığı belirtildi.

DKMP temsilcileri, Kocagöl’de çalışma yapan şirketin sorumlusu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin görüşlerini alarak tutanak tuttu.

Kuşadası sivil toplum örgütleri olarak, alandaki çalışmaların takipçisi olacak ve Kocagöl’ün korunması ve koruma altına alınması için çalışmalar sürdürülecektir.

TUTANAK

17.03.2023 günü, Güzelçamlı Mahallesi Kocagöl Mevkiine gelindi. Kepçelerle eski toprak havuzları, sucul alana dahil etmek için kaldırılarak, arka kısımdaki Lagün dışındaki havuza aktarılmak suretiyle doldurulduğu görüldü.

Firmanın bölge müdürü ve projenin teknik sorumlusu ziraat mühendisi Hasan Göçmen’e, bu işlemi neden yaptıkları sorulduğunda cevabın; Söz konusu Kocagöl Lagünü Su Ürünleri Kanunu, Su Ürenlerindeki Kiralama Yönetmeliği 5/1 No.lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Tebliği gereğince 01.11.2021 yılından 01.11.2028 yılına kadar 7 yıl süreyle şirketimize kiralanmıştır. Kiralama teknik şartnamesine göre, uygulanması istenen ıslah projesinin gerçekleştirilmesi şartıyla avcılık hakkı kiralanmıştır. İlk birinci yıl, sahanın Mahalli Sulak Alan ilan edileceğine dair yapılan toplantılar nedeniyle, herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece lagün boğazı açık tutulmuştur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, ıslah projesini tamamlayamadığımız halinde kira sözleşmesini fesh edileceğini bildirmesi üzerine bu işleme başladık. Yapılan tüm işlemler proje gereği yapılmıştır. Halihazırda tamamlanamamıştır. Tarım ve İl Müdürlüğü’nün yapılan işlemleri durdurma talimatı vermesi halinde, proje faaliyetlerinden vazgeçilecektir. Amacımız çevreyi kirletmek veya lagünün doğal halini bozmak değil, lagüne aslında sürdürülebilir yaşam alanı (balıklar ve su canlıları, bitkiler) oluşturmaktır.

Başka bir diyeceği olmadığını belirtmesi üzerine, Aydın Mahalli Sulak Alanlar Komisyon Üyesi Bahattin Sürücü’nün bilgisine başvurularak konu hakkında ne diyeceği sorulduğunda; Ramsar Sözleşmesi’ne göre Kocagöl, sulak alan tanımına uygun bir sulak alandır. Bünyesinde nadir kuş türlerini barındırmaktadır. Alan aynı zamanda uluslararası kıyı kuş göç yolları üzerindedir. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre. Burada yapılacak her uygulama Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Mahalli Sulak Alan Komisyonu’nun iznine bağlı olması gerekmektedir. İzin olsa bile, kuşların üreme dönemi olması nedeniyle kepçe, kazı vb. uygulama çalışmaları yapılmamalıdır. Hem Sulak Alan Komisyon üyesi olarak hem de Kuşadası Sivil Toplum Platformu üyesi olarak alanın kriterlere uyan (Mahalli Sulak Alan- Tabiat Parkı) bir statüye kavuşturulmasını, koruma ve korumaya uyumlu bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz. Başka bir diyeceğinin olmadığını belirtmesi üzerine, iş bu tutanak yerinde imza altına alınmıştır.

İMZALAR;

ERDİNÇ KUTSAL- DKMP SÖKE ŞEFİ

ÖMER KIZLARKAYASI- DKMP ORMAN MÜH.

HATİCE SARIAHMET- DKMP BİYOLOG

HASAN GÖÇMEN-PROJE SORUMLUSU

BAHATTİN SÜRÜCÜ-MAH. SULAK ALAN KOM. ÜYESİ ZÜBEYDE KAYABAY-ŞEHİR PLANCISI MERDİVEN DERNEĞİ