Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

İzmir’de TİP üyelerinden asgari ücret çağrısı: “Temmuz’da ara zam, insanca yaşam”


08.06.2024 21:03

(İZMİR) – Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İzmir’de asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu. İzmir Metro’nun Üçyol İstasyonu önünde toplanan TİP üyeleri, “Temmuz’da ara zam, insanca yaşam” yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

TİP Parti Meclisi Üyesi Orhan Kiper, tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ülkemizde emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençler, AKP’nin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor. Özellikle son dönemde açıklanan asgari ücrete ara zam yapılmaması kararı, milyonlarca insanın yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye İşçi Partisi olarak, bu adaletsiz düzeni kabul etmiyor ve halkımızın haklarını savunmak için sesimizi yükseltiyoruz. Emeklilerimiz, yıllarca verdikleri emeğin, ücretlerinden ödedikleri primlerin karşılığını almak yerine sadaka gibi sunulan düşük maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedirler. AKP’nin 2008 yılında yaptığı düzenlemelerle emekli maaşları büyük ölçüde düşürülmüştür. Bu düzenlemeler yapılmasaydı, bugün emekli maaşları çok daha yüksek olacaktı. Emekliler, sadaka değil, hak ettikleri maaşları talep etmektedir. En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve aylık bağlanma oranları tekrar yüzde 75’e çıkarılmalıdır.

“Asgari ücrete derhal zam yapılmalı”

Asgari ücretle çalışan milyonlarca insan, artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetmektedir. Özellikle kadınlar, düşük ücretlerle ve güvencesiz işlerde çalışarak, ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olmuştur. Kadınların eşit işe eşit ücret alması sağlanmalı ve kreş gibi sosyal hizmetler ücretsiz olarak sunulmalıdır. Okulda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkı çocuklara sunularak çocuk açlığı yükü kadınların sırtından alınmalıdır. Asgari ücrete derhal zam yapılmalı ve her üç ayda bir enflasyon oranında güncellenmelidir.

“Ekmeği küçülen emekçinin sofrasındaki son lokmayı da çalmaya çalışmak hadsizliktir”

Enflasyonun nedeni emekçilere yapılacak zam değil, zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları, emekçilerin alım gücünü daha da düşürecek niteliktedir. Asgari ücrete zam yapılmaması, enflasyonu artıran bir etken değildir; tam tersine, sebep zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. İktidar, kamu tasarruf tedbirleri adı altında kamu hizmetlerini ve kamu emekçilerinin haklarını kısıtlamakta, ancak sermaye sahiplerine vergi afları ve teşviklerle destek olmaktadır. Bu durum, emekçilerin milli gelirden aldığı payı her geçen yıl daha da düşürmektedir. Zaten ekmeği küçülen emekçinin sofrasındaki son lokmayı da çalmaya çalışmak hadsizliktir.”

“Asgari ücrete Temmuz ayında artış yapmak için gerekli adımları atın”

Basın açıklaması metninde çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

“Asgari ücret, insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmeli ve her üç ayda bir enflasyon oranında güncellenmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli ve aylık bağlanma oranları yüzde 75’e çıkarılmalıdır. Kadınların eşit işe eşit ücret alması sağlanmalı ve kreş gibi, okul yemeği gibi sosyal hizmetler ücretsiz sunulmalıdır. Kamu hizmetleri ve kamu emekçilerinin hakları korunmalı, tasarruf tedbirleri adı altında yapılan kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Ücretlilerin vergi matrahları artırılmalı, ücretlerinden kesilen gelir vergi oranları düşürülmelidir. Zenginlerden daha fazla vergi alınmalı ve ürünlere yapılan zamlar engellenmelidir. Servet vergisi uygulamaya konulmalıdır.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz: Bir an evvel asgari ücrete Temmuz ayında artış yapmak için gerekli adımları atın. Atmazsanız emekliler, kadınlar, gençler ve tüm emekçiler olarak kapınıza dayanacağız ve hakkımızı alacağız. İşçiler, emekçiler, kardeşler; Türkiye İşçi Partisi olarak, emekçilerin, emeklilerin ve kadınların haklarını savunmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanca yaşamak, emeğimizin karşılığını almak ve adil bir düzen kurmak için gelin hep birlikte mücadele edelim.”

Kaynak: anka