Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

ALEVİ GÜÇBİRLİĞİ SÖZCÜLERİNİ BELİRLEDİ

30 Nisan Pazar günü Aydın’da ki Alevi kurumları Davutlar Cem Evinde toplanarak Aydın da ki Alevi örgütleri adına çok önemli kararlara imza atıldı.

Aydın da ki bütün Alevi kurumları Aydın da ortak hareket etmek için, Aydın Alevi Güç birliğini oluşturup bu Güçbirliğinin yürütmesini ve sözcüsünü seçtiler.

Bundan sonra Aydın’da ki bütün eylem ve etkinliklerde ve her türlü mücadelede ortak bir tutum içinde haraket edeceklerini ilan ettiler.

Her türlü gericiliğe ve karanlık güçlere karşı, aydınlık çağdaş laik bir ülke mücadelesini sürdüreceklerdir. Eşit yurttaşlık ve cem evleri ibadet hanemizdir talebinde, Sivas Madımak otelinin utanç müzesi olması, zorunlu din derslerinin kaldırılması talebinden vaz geçmeyecek bu haklarımızı kazanınca ya kadar ortak mücadele kararı alındı.

Alevi Bektaşi Başkanlığının sadece cem evinin aydınlatılma giderinin ödenmesi geri kalan elektrik giderlerinin ödenmemesi genelgesinin Alevi toplumunu yok sayma olduğunu Cem evlerinin amaç ve işleyişini bilmediklerinin göstergesi olduğu için kabul edilemez olduğuna karar verildi.

Aydın Alevi Güçbirliğine
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç,
Alevi Kültür Dernekleri Köşk Şube Başkanı Yasin Koçak,
Ege Tahtacılar Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Gacar,
Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Didim Cem evi Başkanı Hüseyin İlhan,
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şube Başkanı Gülsen Şenol seçildi.

Aydın Alevi Güçbirliği sözcülüğüne Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç seçildi.