Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KUŞADASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DOĞA İÇİN BAŞARILI MÜCADELESİ

Kuşadası STK ları Doğa için mücadele de örnek bir dayanışma sergiliyor. Son olarak yine bir doğa katliamına dur diyen platform üyesi STK lar, konuya ilişkin bir basın bildirisi yayınladı.

Basın bildirisi şöyle;

KUŞADASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BASIN AÇIKLAMASI

KOCAGÖL’DE KAÇAK YAPILAR SÖKÜLÜYOR

Kuşadası’nda faaliyet gösteren 50 sivil toplum örgütü tarafından yakından takip edilen; Kocagöl’de kışlayan, beslenme ve göç sırasında konaklama amacıyla kullanan türlerin korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu çerçevede doğal yapıların ve ekolojik karakterlerin korunması, evsel ve endüstriyel atık suların verilmemesiyle ilgili Kuşadası’nın tek sulak alanı Kocagöl’ün tescil edilmesi amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne müracaat yapılmıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gölün avlanma hakkını alan Bozyazı Körfez Turizm ve İnşaat A.Ş., gölün içerisinde iş makineleriyle, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne aykırı uygulamalar yapmaya başlamıştı.

Kuşadası STK’ları tarafından Aydın DKMP Şube Müdürlüğü’ne müracaat yapılarak, şirket tarafından yapılan çalışmalar durdurulmuş ve DKMP tarafından şirkete gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

Aynı şirket tarafından gölün deniz tarafında olan bölümüne kaçak inşaatlar başlatılmış, bu durum çevre sakinleri ve STK’lar tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Kuşadası Belediyesi tarafından yerinde yapılan kontrollerde ruhsatsız ve kaçak olarak; Kocagöl ile kumsal arasında kalan karasal alanda beton üstü kaplama taş malzeme ile açık teras alanı yapıldığı, panel duvarların olduğu, pergola imalatı bulunduğu ve rampa yapıldığı tespit edilerek, 3 defa mühürlenmiş ve yine de inşaatlara devam edildiği görülmüştür.

İlgili hukuki mevzuat gereği, yasal süresi içinde şirket tarafından kaçak yapıların sökülmesi ve alanın tamamen eski haline getirilmesi için Kuşadası Belediyesi tarafından gerekli bildirimler yapılmıştır. Verilen süre içinde aykırılıkların giderilmemesi halinde masrafları yapı sahibinden tahsis edilmek suretiyle ilgili yıkımın yapılacağı tebliğ edilmiştir.

Yapılan tebliğden sonra kaçak inşaatlar şirket tarafından sökülmeye başlanmış olup, belirtilen yasal süre içinde tekrar eski haline getirilecektir.

KOCAGÖL

Aydın ilinin Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı sınırları içerisinde tek lagün gölü olup, düzenli balıkçıl ve kıyı kuşlarıyla, sucul canlıların olduğu bir sulak alan ekosistemidir.

Kıyı Ege göç yolu üzerinde yer alması nedeniyle kuşlar için çok önemli bir sulak alandır.

Kocagöl, balıkçılık kaynakları sağlaması, yer altı suyunun beslenmesi, deniz ile kara ekosistemi arasında tampon bölge olarak toprakların tuzlanmasının engellenmesi, suyun arıtılması, bulunduğu bölgenin iklimlendirilmesi gibi özelliklere sahip bir alandır.

Kuşadası’nın geriye kalan tek sulak alanı olarak Kocagöl’ün sahip olduğu bu ekosistem hizmetleri, balıkçıl kuşları ve kıyı kuşları göç yolları üzerinde kalıyor olması nedeniyle hassasiyetle korunması, temiz tutulması, korumaya uyumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bülent AY