Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN PLANLI YAPILAŞMA İÇİN ÖNEMLİ KARAR GELDİ

SIRA UYGULAMADA

Çalışmalarını planlı ve sağlıklı kentleşme hedefiyle sürdüren Kuşadası Belediyesi, belediye ve ilgili kurumlarca altyapıları planlanmamış yeni gelişim bölgelerine yapı ruhsatı vermeme kararı aldı. Belediye Meclisi’nde alınan karara göre, söz konusu bölgelerde alt yapı hizmeti planlaması yapılana kadar yapı ruhsatı verilmeyecek.

Kuşadası Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında planlı ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması amacıyla önemli bir karar alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclis gündemine getirilen ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen kararla, kentsel gelişme alanı olarak ayrılmış, 1/1000 ölçekli imar planına dahil olan teknik alt yapı hizmetlerinin henüz planlanmadığı bölgelere yapı ruhsatı verilmemesi kararı alındı. Karara göre alt yapı hizmetlerinin tamamlanmadığı ilgili kurum ve kuruluşlarca teyit edilen, hiç yapılaşma bulunmayan ve ruhsatlandırma yapılaşma oranı yüzde 70’in altında kalan imar adalarının geriye kalan kısımlarında yapı ruhsatı verilmesi durduruldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alınan kararın önemine dikkat çekerek “Bu karar, Kuşadası’ndaki inşaatların ilerleme hızı ile altyapı hizmetlerinin dengeli ve adil bir şekilde ilerlemesini de düzenleyecektir. Dolayısıyla bu durum belediye yönetimi olarak bizleri de rahatlatacaktır. Çünkü dar bütçeler ve imkanlarla sınırsız talepleri karşılamanın mümkün olmadığı bir yerde bunu dengeli götürmek bizim için bir görevdir” dedi.