Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM ÖĞRETİM


Selamlar Eğitim Sevdalısı Dostlarım. Geçen hafta Almanya’da Öğretmen olarak çalışan Enis KEKLİK ile söyleşi yapmıştık. Bugün Yurdumuzda ki Eğitim Sorunları ile ilgili konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bugün Eğitimde Öğrenci Nitelikli sorunlara değineceğim.
* Okul Öncesi Yetersizlik ; Yurdumuzda Okul Öncesi Eğitimine ulaşma % 90 seviyelerine gelmiştir. Ayrıca bu yetersizlikte Denetim ve Rehberlik’te , Yönetimin eğitime bakış açısı , Ekonomik nedenler , Personel eksikliği, Özlük hakları , İç ve dış mekan yetersizliği, Kaynaştırma eğitimi, Destekleyici eksiklikler , Okul Öncesi ve İlkokul Proğramının uyumsuzluğu etkilemekte dir.
* Öğrencinin Eğitime Hazırlanması; Özür türü ve derecesine bakmaksızın her İnsan bu hizmetten yararlanma lıdır. Bu nedenle Kaynaştırma Eğitimine erken başlamak gereklidir. Bu Eğitimde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır. Ayrıca bu Eğitim normal insanlar tarafından ve doğal ortamlarda verilmelidir. Bireysel Eğitim Programı da ögrencilerin eğitime hazırlanmasında önemli bir yer tutmaktadır.
* Fırsat Eşitliği; Mary J. Brown’a göre eğitimin Ekonomik boyutları ve yaşam şartları konusunda Adalet – Hakkaniyet- Eşitlik konuları eğitimi sağlama stratejisi tercihlerinde odaklaşmaktadır. Ayrıca Eğitimde eşitliği sağlamak için eşit eğitim vermek, belirli bir seviyeye ulaştırmak, gizli yetenekleri çıkarmak , Fırsat eşitliği hazırlamak, toplumsal kategorilerde oran sağlamak gerekmekte dir. Ancak tüm bunları sağlamak için de ; güçlü bir ekonomiye sahip olmak gerekmekte dir.
* Ailenin Sosya Ekonomik yapısı ; günümüzde Ailenin etkinliği ve yapısında bazı değişimler yaşanmakta dır. Ailelerin sosyal desteğe ulaşmaması Eğitim etkinliklerine katılımı olumsuz etkiler. Ayrıca toplumdaki hızlı Ekonomik , Teknolojik , Siyasal ve Sosyal gelişmeler Ailenin Sosyo Ekonomik refaha ulaşımını olumlu veya olumsuz biçimde etkiler.( Aliye Aktaş )
* Ailenin Eğitim Yapısı; Ailenin eğitime olan katkıları; öğrencinin akademik başarısını ve gelişimini etkiler. Ancak katılım düzeyi istenen ölçüde değildir. Öğretmenler de performans ve motivasyon eksikliği yaratir. Öğrencilerde ise davranış bozukluğuna , disiplin sorunlarına , başarısızlığa ,isteksizlik ve güvensizlik sorunlarına yol açar. Ailenin eğitime katkısını engelleyen unsurlar ise ; Eğitim, Kültür, Ekonomi düzey, İş temposu ,Aile içi şiddet olarak sayılabilir. Bunları gidermek için de toplantı , konferans, etkinlikler gibi sosyal faaliyetlere katılımları sağlanmalıdır.
* Öğrenciler ve Sosyal Medya;
Sosyal medya kullanımının ölçülü olmaması problemli uyku alışkanlığı, uyku sorunları , yüksek sosyal medya bağımlılığı ölçü skoru olanlarda görülür. Aileler bu nedenle Öğrencilerde sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerinin farkına varmalıdırlar.
( Aile Hekimliği Dergisi )
Üniversite Öğrencileri arasında elde edilen verilere göre; sosyal medya kullanımı kaynaklı sorunlar bağımlılık düzeyinde değildir. Sosyal Medya bağımlılığı konusunda Öğrencilerin Cinsiyet, yaş, aylık harcama , Eğitim bölümleri açısından bir farklılık görülmemiştir
Ayrıca Öğrenci Kaynaklı Sorunların artmasında; Yaşam şartları, Sosyal statü, Ekonomik yapı , Eğitim Kurumlarının olaya yaklaşımı , Aile ve Okul denetimleri nin yetersizliği, Aile ve Öğrenci profillerinin hızlı ve olumsuz değişimi etkili olmaktadır.
Kısaca özetlersek; 1)Yurdumuz da Eğitime bakış açımız Planlı – Programlı ve çözüm odaklı değildir. 2) Eğitim Politikamızda Siyasi yaklaşımlar nedeniyle her an olumlu veya olumsuz değişimler yaşanmakta dır.
3) İlkokullar dahil olmak üzere her Eğitim Kurumunda ( Özellikle Taşımalı Eğitim Merkezi olan ) Kadrolu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni atanmalıdır.
Ben çalıştığım Okulların Rehber Öğretmen ihtiyacını İlçe MEM ve Rehber Öğretmen Dostlarım ile olan ilişkilerim ile sağlamıştım. Her aradığımızda yanımızda yer aldılar.Taşıma Merkezi Okul olmamıza rağmen hiç bir zaman Kadrolu Rehber Öğretmeni miz olmadı.
Oysa ki hep dediğimiz gibi :
EĞİTİM ;
TOPLUMLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR KONUDUR.
Önümüzdeki hafta Eğitim Sorunlarımızı ele almaya devam edeceğiz.
Bu arada Ramazan Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.
Saygılarımla
21Nisan 2023