Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

Sanat ve Sanatçıya Hayranım

Sanat duygu ve düşüncelerin Resim, Müzik, Heykel, Şiir, Tiyatro ve Edebiyatla ifade etme halidir.

Tabiiki bu düşünceler kimyacı bakışı.

Sanatsız kalan toplumları damarları kesik canlılara benzetebiliriz. Sanat yoksa ve sanatçıya itibar, saygı yoksa, o toplum hem cahil hemde yok olmaya mahkûmdur.

Cehaletin hakim olduğu toplumlarda şarlatanlar güç sahibi olurken, gerçek sanatçılar baskı altına alınır ve cezaevlerinde çürütülür. Romaya bakın her antik kentte tiyatrolar olmazsa olmazlardan. Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakülteleri mutlaka kalite ve sayısal olarak çoğaltılmalı, Bir ülkenin gelişmişliğinin ölçüsü, tiyatroya gidenlerin sayılarının çokluğu kitap okuma oranının yüksekliği ve diğer faktörleri sayabiliriz. Sanatta tok olan uluslar tok ve onurlu yaşarlar bilime önem verirler. Ve kalkınmış lık düzeyleri oldukça yüksektir.
Örneğin, Türk Sanat müziği icrasında söz yazarı ayrı ,güfte ayrı, makam ayrı , bestekar ayrı ve makamı ayrı, yetmez o makama uygun söyleyici ayrı, yetmez saz ekibi ayrı, koro şefi ayrı , o icraa olana kadar, o kadar çok mutfak çalışması, nasıl hayran olmayayım.
Sonuç olarak; sanat ve sanatçı kutsaldır. Değer verelim, kendimizi onları örnek alarak geliştirelim. Saygılarımla.

Pr0f. Dr. Yaşar Kemal YILDIZ