Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

Sanatçılara Değer

YAŞAR KEMAL YILDIZ YAZDI

Anadolu binlerce yıldır, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, harika bölgedir. Tiyatro ve müzik adamı olarak, pek çok yüce kişiler yetişmiştir. Özellikle tiyatro Anadolu’da, Roma ve Bizans dönemlerinde çok yaygın olarak kullanılmış ve daha sonrada oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat son zamanlarda gereken önem verilmemektedir. Müzik ise pek çok gönül adamı tarafından yazılmış ve bestelenmiş bunlar ya anonim olarak yada söz yazarı belirli pek çok eserler yaygın şekilde halk tarafından dinlenmektedir.

Pir Sultan Abdaldan , Aşık Veysel’e , Neşet Ertaş’tan Mahsuni Şerif’e ve isimlerini sayamayacağımız kadar çok halk ozanları , sanat müziği bestecileri , Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a kadar pek çok sanat müziği değerlerine sahip, şanslı yüce toprakların çocuklarıyız. Buna tiyatrodan da örnekler verebiliriz, Muhsin Ertuğrul’dan İsmail Dümbüllü’ye, Perran Kutman’dan, Genco Erkal’a ve Müjdat Gezen’e kadar isimlerini bilip yada bilmediğimiz, o kadar büyük ustalar yetişmiştir.

Bir ülkenin gelişmişliğinin ölçüsü, sanata ve sanatçısına değer vermesi ile ölçülür. Ülkenin insanlarının bireysel gelişimlerini sağlamak için, tiyatro, müzik gibi etkinliklerin çoğaltılması ve kaliteli sanatçılar yetiştirmesi ile daha donanımlı özgüveni yüksek bireyler yetiştirince katma değer olarak ülke kalkınır ve gelişir.

Anadolu’da siyasilerin sanatçılarla barışması eleştirilere karşı geniş davranmalıdır. Siyasilerin yetersiz bakış açılarıyla, nice yazar, şair, tiyatrocu ve müzik insanlarına acılar çektirilmiş. Yetmemiş cezaevleri, ülkelerini terk ettirmişlerdir. Bunlara pek çok örnekler verebiliriz. Sebahattin Ali’den Nazım Hikmet’e, Aziz Nesin’den Müjdat Gezen’e ve pek çok isimlerini sayamadığımız sanatçılar, pek acımazsızca muamelere layık görülmüşlerdir.

Gene ilginç olan şu, pek çok sanatçıya sağlıklarında değer verilmediğini görmekteyiz. Bu insanlar yol gösterici değerli insanlardır, bunları incitmek yerine ülkenin ve toplumun gelişmesi için hizmet etmelerine fırsat verilmelidir. Ülkenin her yerinde sanat merkezlerinin sayılarının artırılması ve buralarda geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın yetiştirilmesi için gerekli siyasi kararların alınarak uygulanması şarttır. Sanatla yetişen çocuklarımız yetiştiklerinde, Haksız kazanç sağlamak hesabı yapmayacaklardır ve ülkenin kalkınması için bilgisini fedakarca kullanacaktır.

Sonuç olarak; Türkiye’mizin aydınlık güzel yarınları için, Tiyatroculara, Müzik İnsanlarına , Yazarlarına ve Şairlerine değer verelim.
Saygılarımla

Prof.Dr Yaşar Kemal Yıldız