Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

KUŞADASI KENT KONSEYİ, GÜNGÖRMÜŞLER MECLİSİ GENEL KURULU YAPILDI

Heyecanla beklenen Güngörmüşler meclisi genel kurulu yapıldı. Genel kurula katılanların sayısının oldukça çok olması dikkat çekerken, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tam kadro oy kullanmaya geldi.

Bir süre önce, 10 kişiden oluşan Güngörmüşler meclisi kurul kararı alarak eksik yönetimini ve hiç olmayan yedek üyelerini tamamlamak istediler. Ancak Kurulun Başkanı kurul kararını hiçe sayarak kendince yeni kurul oluşturmaya kalkması kurul üyelerinin tepkisini çekmesi üzerine, kurul üyeleri kendi aralarında, Başkan yardımcısı Ekrem Örsoğlu çağrısıyla toplanarak, durum değerlendirmesinde bulundular.

Yapılan durum değerlendirmesi neticesinde, Güngörmüşler yürütme kurulu, almış oldukları kurul kararı doğrultusunda liste çıkarmaya karar vermişlerdir.

Başkan yardımcısı Ekrem Örsoğlu, alınan kararı sonuna kadar destekliyeceğini ancak aday olmayacağını, yeni arkadaşlara yer açmak istediğini belirterek, listede yer almamıştı.

EKREM ÖRSOĞLU’NUN DESTEKLEDİĞİ LİSTENİN KARŞISINA LİSTE ÇIKARILAMADI

Genel kurula dilekçeyle müracaat eden YK üyeleri, kurul kararıyla olağan üstü Genel kurula gidildiğini, olağanüstü kurul kararının gerekçesinin eksik YK üyelerinin tamamlanması olduğunu, bu sebeple genel kurulun blok listeyle yapılması gerektiği talebinde bulundular. Talep dilekçesi üzerine divan kurulu açık oylamaya giderek, Blok listeyle seçime gitme talebini oylamaya sundu.

Büyük bir çoğunlukla blok listenin kabul görmesi üzerine, muhalif olan Güngörmüşler meclisinin Başkanı liste dahi çıkaramaması üzerine, Güngörmüşler meclisi Başkan yardımcısı Ekrem Örsoğlu’nun desteklediği liste seçimi kazanan liste olmuştur.

Sonuç değerlendirmesini sorduğumuz Örsoğlu; Ali arkadaşımız özünde iyi bir insandır. Sendikal çalışmalara kendisini öylesine bir kaptırmışki, her ortamı sendikal çalışma ortamı olarak görüyor. Kent Konseyi STK çatı örgütü olup, siyasi bir kuruluş değildir. Meclis çalışmalarıda yasal çerçeveyle belirlenmiştir. Amaç ortadaydı biz geç fark ettik, hırs ve güç zehirlenmesine uğramış, gözü oylesine sendika arzusuyla kapanmışki, kendisine geldiği yeri sunan yol arkadaşlarını bile çarşaf listeyle devre dışı bırakmak istedi. Yazık, kendisine gel ikimizde ayrılalım teklifinde bulundum, aksi halde etrafına attığın çamurda boğulursun, dedim anlamadı. Hiçbir arkadaşımı kırmadan, aday olmayıp, dostlarımı destekledim, benim için en yüce makam dostlarımın yüreğinde yer almaktır, dedi.

Ergun Ok Haberi/Kuşadası