Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

 

DÜNYAMIZI DAHA YAŞANABİLİR YAPABİLMEK

Dünyamızda pek çok sorun var, fakat dikkate değer 3 sorunu öncelersek , pek çok problemin önceden çözülmesi mümkün olabilir. Bu üç sorun iklim değişikliği, ozon tabakasının delinmişliği ve kuraklık (susuzluk).

Bunların yok edilmesine yönelik temel çalışma, dünyamızda ağaçlandırmanın çok önemli miktarda arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra, ozon tabakasının deliğinin kapatılması için freon türevli gazlarının salımını engellemek. Çünkü ozon tabakasında delinme artınca hem küresel ısınma artmakta ve böylece iklim değişikliği meydana gelmekte, hemde güneşin zararlı ışınlarının salınımı artmakta ve zararlı ışınlar kanser türevli hastalıkları tetiklemektedir. Tüm bu olumsuzlukların yanı sırada kuraklıkda dünyada yaşamı her yönüyle çok olumsuz etkilemekte. Bunlardan bazıları susuzluk, açlık, tarımsal ve hayvansal üretimin düşmesini sıralayabiliriz.

Dünyanın bu saydığımız olumsuzluklardan en az seviyede etkilenmesi için, Hükümetlerin, Belediyelerin ve bireylerin Dünya genelinde daha çok ağaçlandırma yapacak şekilde politikalar geliştirerek , heryeri mümkün olduğunca ağaçlandırmaya çalışmalıdırlar. Bunlarla birlikte rant uğruna ağaçlandırılmış alanlar feda edilmemelidir. Yani çevre katliamı yapılmamalıdır. Yine bilerek , tamamen arsa çıkartmak amaçlı , orman yangını çıkaranlara çok ağır maddi ve manevi cezalar uygulanmalıdır. Pek çok Belediyeler çevre güzelleştirme adına her yıl pek çok ağaç ve bitki ekimine büyük paralar Ödemektedirler. Genelde görülen diktikleri ağaçların doğaya yararları az ve ekonomik değerleri düşüktür. Bunların yerine , limon, ceviz, mandalina, kestane ve fıstık çamı dikilerek, ekonomik yararlarda düşünülmelidir. En basitinden ülkemizde pek çok merkezi yerlerde ve doğada o kadar ağaçlandırılacak yerler varki, bunların ekonomiye ve doğaya katkıları çok büyük olacaktır.

Bu nedenle, ağaçlandırmayı teşvik edicı politikaların geliştirilmesi temel koşuldur. Bunu yaparken çevrenin coğrafik koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer uygulamaları Belediyelerde yapmalıdır. Pek çok dağ bayır hazine arazileri, iklim değişikliği kuraklık ve ozon tabakasını giderici ve ekonomik yönden yararlı ağaçlandırmaya kolaylıklar ve teşvikler sağlanmalıdır. Bu faliyetler için aynı zamanda sanayi, okullar ve cezaevleri bile seferber edilmelidir. Orneğin ağaçlandırma yapan sanayicinin vergi indiriminden yararlanması , mahkümun cezasının azaltılması, bu proğramlara katılan öğrencilerin bir üst eğitim seviyesine geçerken girdikleri sınavlarda ek puanlar verilmesi gibi teşvikler uygulanmalıdır. Ağaçlandırma arttıkça su kaynakları artacak, kuraklık azalacak ve medeniyetler yükselecek üretimler artacaktır. Bunların sonucu, doğada tüm canlılar dengede ve mutlu şekilde yaşamlarını sürdürebilecektir.

Sonuç olarak doğa rant uğruna katledilmemelidir. Bireylerin zenginleşmeleri değil, tüm insanlığın ve canlıların refahı düşünülerek ve doğanın doğallığı korunarak sürdürülebilir bir yaşam için , dünyamızı ağaçlandıralım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Yaşar Kemal Yıldız