Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Sevgili Dostlarım bana ayrılan köşemizin eğitim – öğretim konusundaki sohbet köşesi olarak kabul etmenizi diliyorum .

Eğitim:
Genel Kabul gören tanıma göre (bireyin bedensel ,duygusal ,zihinsel bir şekilde sahip olduğu yeteneklerin belirlenmiş hedefler doğrultusun da yetiştirilme sine denir ) diyebiliriz. Ayrica eğitimin yerine , durumuna, kullanana ve söylenene göre farklı anlamları bulunmakta dır ; Terbiye , Yönlendirme , Yetişme , Şartlandırma ,Uygulama, Alıştırma , Pedagoji, Eğitim , Öğretim ve Eğitilmişlik olarak anlam kazanır.
** Öğretim ; kişiye, belli bir amaca ulaştıracak bilgileri öğretmek işidir. Veya başka bir tanımla; etkinlikleri kolaylaştıracak, etkinlikleri düzenlemek, araç gereçleri sağlama , öğrenmede yol gösterme işidir diyebiliriz.

Eğitim ve Öğretim arasındaki farklar ise ;
1. Eğitim öğretime göre daha kapsamlıdır.
2. Eğitim her türlü bilgi ve deneyimi kapsarken ,Öğretim önceden planlanmış etkinlikleri kapsar.
3. Eğitim plan ve proğramsız olabilir fakat Öğretim planlı ve proğramlıdır.
4. Eğitim yaşamın tümünü kaplarken Öğretim belirli bir dönemi kaplar.
5. Her Eğitim öğretim değildir ancak, her Öğretim Eğitim sayılmaktadır.

Devlet – Eğitim ilişkisi
Devlet modern eğitimin başlangıcı sayılan 18.yy ikinci yarısından itibaren eğitim ile birebir ilişki içinde yer almıştır. Çünkü Devlet kendi yönetim yapısına uygun olarak belirlediği Eğitim Politikalarının yerine getirilmesini bekler.
Önümüzdeki yazımızda Devletlerin Eğitim Politikalarını, uygulanması nı ve bunun toplumsal sonuçlarını ele alacağım.
Saygılarımla.

* Kaynakça ;
Doç. Hasan Çetinkaya
** Uğur Akın – Gani Arslan