Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM DE ÖĞRETMEN


Selamlar Eğitim Sevdalısı Dostlarım. Geçen yazımızda Yurdumuzun Eğitim Sorunlarını 7 bölümde toplamıştık. Bugün bu bölümlerden Öğretmen Nitelikli Sorunları kısaca ele alacağız.

1) Statü ; UNESCO 5 Ekim gününü Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan etmiştir. 1994 yılından bu yana 100 den fazla Ülkede kutlanmak tadır. Öğretmenle rin Statüsü Eğitim alanında ulaşılacak amaç ve hedefler doğrultusuna da uygun olmalıdır. Buna ulaşmak için Öğretmenler hakça bir Statüden yararlanmalı , Öğretmenlik mesleği de hak ettiği Kamusal saygınlığı görmelidir.( Öğretmen hakları ve Statüsü 2021)
2) Öğretmen ve Öğrenci ilişkisi: Bu ilişkilerde davranışların kabul görüp görmemesi KABUL ÇİZGİSİNE bağlıdır. Bu çizgide ; Öğretmen, Öğrenci ve Durum – Çevre değişimleri önemlidir. Öğrenci sorunları olduğunda ise ; yardımcı olmanın yetersizliğin den veya isteklerin geri çevrilmesin den şikayet ederler. Genellikle kurulmak istenen ilişki ve iletişimin 12 engeli ise ( Emir vermek , Uyarmak , Ahlak dersi vermek, Öğütlemek , Mantıklı düşünce önermek , Yargılamak, İsim takmak, Yorumlamak, Sürekli övmek, Güven vermemek, Soru sormak ve Sözünden dönmek ) olarak sıralanır. Bunlar da ilişkileri şekillendirir veya sonlandırır.
3) Genel Kültür Sorunu : Üniversitedeki Genel Kültür derslerinin en büyük amacı ; Bölüm ana derslerine geçmeden önce, sağlam bir temel oluşturulması için gerekli becerilerin kazandırılma sı olmalıdır. Temel bizdeki Üniversitele rin bu konularda yetersiz kalmalarıdır. Sonraki dönemlerde ise Öğretmen bu açığı kapatmakta zorlanıyor.( M.Sağdıç)
4) Pedagojik yetmezlikler : Pedagojik formasyon ; Öğretmen yetiştirme proğramları nın önemli boyutunu oluşturan Meslek Bilgisi derslerinin Öğretmen adaylarına gerek hizmet öncesi, gerek hizmet içi eğitim proğramları yolu ile etkili bir şekilde verilmesi gerekir. Bu yolda ile Öğretmenin niteliği ve bina bağlı olarak Eğitimin niteliğini geliştirir. İşte bu bizim sistemin en çok aksayan bölümüdür.
5) Mesleki yetmezlik:
1739 sayılı Yasa ile Öğretmenlik mesleği Uzmanlık alanı olduğu, mesleğe hazırlığın Özel alan eğitimi , Genel Kültür ve Pedagojik formasyon ile sağlanacağı belirtilmiştir. Bu durum İktidar tarafından Mesleğimiz
Öğretmen- Uzman Öğretmen- Başöğretmen olarak Kariyer Basamakla rına ayrılmıştır. Bu durum Toplum önünde Mesleğin Statüsünü olumsuz etkilemektedir.Ayrıca Öğretmenler tüm bunların yanı sıra ; Yönetici gurubu , Öğretmen gurubu , Öğrenciler, Veliler ve Personel ile iletişim ve işbirliği kurmakta zorlanmak tadır.
6) Hizmet İçi yetmezlik : Bakanlığın
Yasa , Yönetmelik ve Genelgelerine göre Hizmet İçi Eğitimin amacı
* Öğretmene işi ile ilgili becerileri kazandırmak ,
* Beceriler için gerekli Bilgileri kazandırmak,
* Öğretmenin Davranışlarını olumlu yönde geliştirmektir.
Ancak Öğretmen lerin ihtiyaçları belirleneme diği için yetersizlikler görülmektedir. Bireylerin ve kurumların ihtiyaç ve beklentileri dengeli olarak karşılanmak tan uzaktır.( Ahi Evran Ünv)
7) Maaş ve Ücretlerde yetmezlik :
Öğretmen maaş yetersizliği nedeniyle Sosyo Ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Diğer Meslekler ile karşılaştırma yapıldığı zaman maaşların Öğretmenin toplumdaki Statüsünü olumsuz etkilemekte dir. Bu durum hem Öğretmenin hem de Toplumun gündemini belirleyici konular arasındadır.
( Gökhan Cantürk)
Ayrıca kişisel görüşüm olarak ; Mesleki Statü açısından Ücretli Öğretmenlik konusu MEB tarafından utanç duyulması gereken bir konudur. Seçim meydanların da söz konusu bile edilmemektedir.
Önümüzdeki hafta Öğrenci Nitelikli Sorunları ele alacağım.
Akıl ve Beden sağlığımızı koruyalım Dostlar.
07 Nisan 2023