Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

SEÇİM SONRASI

Çok garip uygulamalarla bir seçim hikayesinide geride bıraktık. Nereden ele alırsak alalım, her yönüyle hem kazanan hem kaybedenler açısından rezaletlerle dolu bir süreç.

Muhalefet veremediği güvenden dolayı seçimi kaybetti. Bir an önce yaşları ve basiretsizliklerinden dolayı, bir an evvel muhalefette genel başkan istifaları olmalı, güven verecek mükemmel siyaset geliştirecek genç siyasetcilere Genel başkanlık yolunu açmalılar. Hele bir sürü seçim kaybet ve halen mücadele edeceğim hikayeleri ile o makama yapışmak, sadece iyi olmayan utanç
verici pişkinliktir. Kesinlikle 60 yaş üstü siyasilere, doğruca torun sevme tercihi yapılması, ülkenin nefes alması için elzemdir. Siyasiler mal varlığı şeffaflığı içinde olup, girişte ve ayrılışta mal varlıkları net belgelenmeli, rüşvet irtikap vs pis işleri olanlara ağır ceza yaptırımları uygulanmalıdır. Cumhurbaşkanlığı, vekillik ve genel başkanlık iki dönem olarak netlestirilmelidir. Diplomanın orjinali sunulmalıdır ve mümkünse en az iki yabanci dil bilenler öncelikli olmalıdır. Seçim dönemlerinde devlet olanaklarını kullanmak yasak olmalıdır. Bağımsız geçici bakanlar atanmalı.
Bakıyorumda her yer, hersey kirlenmiş. Tamamen menfaat uğruna siyasetle ülkenin gelişmişliğini beklemek sadece saflık olur.
Sonuç olarak; ne kadar şeffaf siyaset ve onurlu olgun davranışlar üzerine yapılırsa, ülkede liyakate önem verilirse ve ülkenin kalkınmışlık seviyesi yüksek kalitede olur. Ne olur hırslarınızı sadece ülkenin refahı için kullanın. Saygılarımla

Prof. Dr. Yaşar Kemal YILDIZ