Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

YEREL YÖNETİMLER VE SORUMLULUK

Erdoğan Sayitoğlu yazdı

Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin ceremesini halk çekiyor.
Belediye sınırları içinde yaşayan insanlar, bütün hizmetleri Belediyeden bekliyor. Meydana gelen aksaklıkların faturasını da Belediyeye çıkartıyorlar.
Belediyelerin görevleri kanunla belirlenmiş olup, içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, kısaca halk nezdinde kanalizasyon ve çöp toplama işleri ile imar müsaadelerini vermek.
Ancak, Belediyelerden Elektrik, Su, Doğalgaz ve iletişim hizmetleri de beklenmektedir.
Bu hizmetler Belediye dışında kurulmuş kurumlar tarafından sağlanmaktadır. örnek; Tedaş, Doğal gaz, Telekom vs…

Bu kurumların bağımsız hareket etmeleri “BİRİ YAPAR BİRİ BOZAR” olgusunu halk üzerine yerleştirmiştir.

Herbir kurum Belediye sınırları içinde kendi programlarını uygulamakta, yollarda kazılar yapılmakta ve uzun süre düzeltilmemekte , halk mağdur edilmektedir.

Halk bu koordinasyon eksikliğinden meydana gelen aksaklıkları İlçe Belediyelerinin yeterli hizmeti vermediği yönünde değerlendirmektedir.

İlçe Belediyeleri için diğer bir sorun da YOLLAR;
Turistik yolların yapımı ve bakımı Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan finansmanla Karayolları Genel Md.tarafından yapılmaktadır.
Köy yolları İl Özel İdare Müdürlüklerinin,
Orman yolları Orman Bakanlığının,
Şehir içi yolları ise Belediyelerin sorumluluğundadır.

6360 sayılı yasa ile, Mahalle olan köylerdeki yollar İlçe Belediyesi sorumluluğuna verilmiştir.

Diğer taraftan Köyden Mahalleye dönüşmüş mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar ile, mahalleleri birbirine bağlayan yolların sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerine verilmektedir.

5216 sayılı kanunda sayılan istisnalar dışında ilçe belediyelerinin ŞEHİRİÇİ yollarında yetki ve sorumluluk İlçe belediyelerindedir.
Bu durumda yollar üzerinde:
1-Karayolları,
2-Büyükşehir Belediyesi.
3-İlçe Belediyesi
Olmak üzere üç kurumun sorumluluğu oluşmaktadır.
Bu kurumların aksattığı her bakım hizmetinin faturasını yaşayanlar İlçe Belediyesine çıkartmaktadır.

NE YAPILMALI

Uzun zamandır tartışıldığı gibi Yerel Yönetimler güçlendirilmeli, yetki ve sorumlulukları arttırılmalıdır.

Belediye ile Elektrik, Su, Doğalgaz ve İletişim hizmeti veren kurumlar arasında işbirliği yapılmalı. Belediye Bünyesinde Oluşturulacak Planlama ve Koordinasyon merkezi hizmetlerinin verilmesini yürütmelidir.
Her kurum kendi planına göre yollarda kazı yaparak yaşayanları mağdur etmemelidir.

Yollarda da İlçe Belediyelerin ödenekleri arttırılarak yolların bakım ve tamir sorumluluğu İlçe Belediyelerine verilmelidir.
Güçlü bir yerel yönetim kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak topluma zamanında,doğru ve sağlıklı hizmeti vererek yaşayanların mağduriyetlerini enaza indirebilir.

Umarım uyum sağlanır.
Sağlıkla kalın.

Erdoğan Sayitoğlu

Not. Yazarlar kendi düşüncelerini özgürce yayınlarlar, müdahalemiz yoktur.