Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM


Selamlar Eğitim Sevdalısı Dostlarım.
Öncelikle;
19 Mayıs Atatürk’ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım.
Bugün 21. Yüzyıl Eğitim Sistemlerinin temel özelliklerini tanımaya çalışacağız.
A) Eğitim Mitleri ; Uluslararası değerlendir melerde Ülkelerin Eğitim Performansları karşılaştırma lı olarak ayna tutarken ,aynı zamanda iyileştirilmesinin önünde engel olacak yanlış varsayımlar olarak ortaya çıkarılmakta dır. Raporda eğitime ilişkin yaygın mitler ve bunların doğru olmadığını belirten PISA verili kanıtlar bulunmakta dır.
* Sosyo Ekonomik dezavantajı olan Öğrenciler her zaman başarısızdır,
* Göçmen Çocuklar Eğitim sisteminde her zaman başarısızdır,
* Eğitimde başarılı her zaman daha fazla harcamaktan geçer,
* Öğrenci sayısı az olan Sınıflar her zaman daha iyidir ,
* Öğrenmeye daha fazla zaman ayırmak , daha iyi sonuç verir ,
* Eğitimde başarı her zaman Yetenek ile ilgilidir.
Bunlarla ilgili karşı kanıtlar verilmiştir.
B) Yüksek Performanslı Eğitim Sistem farklılıkları ;
Bu Sistemin uygulandığı ülkelerde neler yapılıyor diye inceleniyor ve :
* Yöneticiler vatandaşları kısa vadeli sonuç elde edecek harcamalar yapmak yerine, Eğitim yolu ile Geleceğe yatırım yapmanın önemi ve değerini ikna eder.


* Bu sistemde her Öğrencinin öğreneceğine ve yüksek başarı yakalayacağına inanırlar.
* Bu sistemde Öğrenme Standartlarından taviz verilmez.
* Bu Sistemde Öğretmen titizlikle seçilir ve Eğitim alırlar. Maaşları Profesyonel bir mesleğe uygun şekilde uygulanır.
* Bu sistemlerde başarıya yönelik hedefler belirlenir. Öğrenci ve Öğretmenler den beklenenler açıkça belirtilir.
* Bu Sistemde Yönetim yukarıdan aşağıya bir işleyiş yerine ; işbirliği kültürü oluşturmak , güçlü bir İnovasyon Ağı oluşturur.
* Bu Sistemlerde Politika ve Uygulamanla rın sistemin bütün Bileşenleri ile uyumlu çalışmasını sağlamak eğilimi vardır.
Ve bu Sistemin Uygulaması da başarıyı getirir.
C) Eğitim Sistemi Performanslarını İyileştirme ;
Tüm Öğrencilerin okula erişimini, temel beceri düzeyine erişmelerini sağlamanın Ülkelerin kalkınmasın da en etkili politikaların dan birisidir. Türkiye’nin de içinde olduğu Üst Orta Gelir düzeyindeki Ülkelerde okula erişim olan Çocuklarda ( temel beceri düzeyine erişmeleri ) sonucunda kişi başına düşen, mevcut Milli gelirin beş kata kadar yakın gelir getirisi sağlayacağı hesaplanmış tır. Sistem Performansı geliştirmek için Eğitim Reformunun başarılı bir şekilde uygulanması gereklidir. Eğitim Reformunda kimin ne kadar fayda göreceği de belirsizdir. Bu belirsizlik konu Eğitim olunca ( Öğretmen, Öğrenci, Veli ,Yönetici ,Çalışanlar) gibi çalışan çeşitliliği nedeniyle belirsizleşir.
Başarılı bir Eğitim Reformu için;
Geniş destek , Kapasite geliştirme , Doğru yerde doğru Yönetim , Performans Verilerinin kullanımı , Kendi kendine uyarlama , Gerçekçi zamanlama olmazsa olmaz kavramlardır.
Kaynakça :
21.yy Eğitim Sistemleri Analizi 2019 (tedmem.org)
Sevgili Dostlar önümüzdeki hafta Yetkin Eğitim Lideri yetiştirme , Ögretmen Değerlendir me ve Eğitim Yatırımları konusuna değineceğiz.
Toplum olarak Beden ve Ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor.
Saygılarımla.
19 Mayıs 2023

Mehmet GÜLTEKİN