Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

İnsan Onuru

İnsan olmanın temeli, evrensel değerlere uygun davranabilmektir. Sevinmek, üzülmek, kaygı duymak ve endişe sahibi olmak elbette canlı olmanın gereğidir.  Hayvanlarda bile benzeri davranışları görebiliriz. İnsanları ayıran en önemli özelliği yaşadığı dönemde haysiyeti ile       yaşamayı bilmek ve daha sonraki dönemlerde iyi anılarla, anılabilmeyi başarmaktadır.
İnsan her makama gelebilir ve bu makamlar kalıcı değildir. Sadece topluma ve insanlığa hizmet için bu makamlar kullanılır. Birilerinin bu makamlara gelirken hak etmediği halde,        birilerine hoş görünmek için gelmeleri, sadece topluma zarar olarak yansır. Kendini rezil eder ve topluma avantaj yerine dezavantaj verir. Tıp doktoru olduğu halde, mikro cerrahinin görevini kulak burun boğaz doktoru nasıl yapamazsa, diğer kurum ve görevlerde liyakate önem verilmelidir. Hele gerekli eğitim diplomasına sahip olmadıkları halde, alakasız görevlerde      bulunabilmeyi hangi akla yakıştırarak o görevleri işgal edip, haksız kazanç ve verimsizlik ve becerisizlik sonucu ilgili kurumları ya yok ederler ve yıpratırlar. Bu nedenle yeryüzünde en güvenli makam güvenilir ve onurlu olabilmektir. Aç gözlülükle taşıyamayacağın makamdan daha yüksek makamlar için, şarlatanlık yaparak o makama gelmek şuna benzer, öküzün süreceği çifte, koyunun aday olması gibidir. O çifti süremez sadece o alanı boşu boşuna işgal eden koyun gibi görev yaparlar oda yetmez, yetenekli bilgili kimseleri kötüleyerek yerlerinden  ederler. O yüzden işi ehline vermek gerekirken, o ehil kişide en iyi şekilde bulunduğu makamı işgal etmelidir. Onurlu olmanın diğer boyutuda, beytül maldan çalmamak hak etmediği ücrete tenezzül etmemelidir.
Sonuç olarak, dünya o kadar kısa ki ne yaparsan yap sonu ölüm. Bu nedenle, haramla abat olunmayacağını anlayarak bu makamların geçici olduğunu sadece insan onurunun kalıcı olduğunu düşünerek hizmet verecek siyasiler ve kamu görevlileri olabilmemiz dileğiyle, Dünyada onurlu olmanın koşulu ne din ne milliyet ve mezhep, iyi insan olabilmek ve adaletten ayrılmamak yeterli değerlerdir.
Saygılarımla

Prof.Dr Yaşar Kemal Yıldız