Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

İLLA ÜRETİM İLLA ÜRETİM

Üretim yapmayan toplumlar önce ekonomik dengelerini kaybederler ve sonunda özğürlüklerini kaybederler.
Ülkenin gereksinimlerine göre, planlama yaparak, teknolojik yenilikleri kullanarak, verimliliği yüksek ve en az
maliyette ürün üretilmesi için, hükümetler her türlü destegi sağlamalıdır. Bunun yerine üreticisini desteklemeyerek,
çözümü ithalatta aradıklarında , ülkede üretimin azalmasına, işsizliğin artmasına ve enflasyon patlamasına neden olur.
özellikle ülkemizde o kadar verimli topraklar varki, bu topraklar rantable işletilmemekte, toprak reformu üzerine
herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve aynı zamanda üretimde ister hayvancılık ister tarım için, kayda değer bir destek
verilmediği gibi, henüz üretim başlanğıcında, üretim maliyetlerinin düşürülmesi en verimli yol iken, mazot gübre
elektrik ve kimyasal ilaçların fiatları hem enflasyon nedeniyle oldukça yüksek ve ayrica KDV ve ÖTV lerin yüksekliği
maliyetleri hem üretim hem nakliye aşamasında oldukça yükseltmektedir. Gıda üretimi yaşamın en önemli gereksinimi
iken, yatlarda komik yakıt ücreti ödenirken, bu tarım hayvancılık ve nakliyedeki oldukça yüksek mazot ücretleri
karşımıza büyük bir problem olarak çıkmaktadır.

Bir ülkenin kalkınmışlığının temel göstergesi üretimin artırılması için her türlü destegi koşulsuz vermesi,
kaliteli ve maliyeti düşük sağlıklı gıda ve teknolojik ürünler üretilmesi için, hem sanayisini hemde tarım ve
hayvancılığını koşulsuz olarak desteklemesi elzemdir.

Sonuç olarak; dışardan et ithal ederek, Saman ithal ederek, varolan fabrikaları geliştirmek yerine, satarak,
hem Türk Çiftcisini hemde piyasaların dengesini bozarak vatandaşları açlığa yoksulluğa maruz bırakırsınız. Tek yol,
her türlü desteği vererek üretimi teşvik etmek ve ülkeyi yaşanılır refah ülke yapmanın temel koşuludur.
saygılarımla

Prof.Dr.Yaşar Kemal Yıldız