Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

    Uluslar eğitime ne kadar çok önem verirlerse o kadar çok gelişmişlik düzeylerine ulaşırlar. Bu süreç ana okullarından doktora süreçlerinin hepsinde yüksek gelişmiş eğitim modelleri uygulandığı zaman gelişmişlik süreci belirgin seviyede kendisini gösterir.

    Ana okulları en güzel koşullarda oluşturulmalı ve ilk kademe temel eğitim ve anaokulları köylere kadar ulaştırılmalı, taşımalı eğitime son verilmelidir. En büyük sorunlardan bazıları ilköğretimde Yabancı dil, Türkçe ve Matematik derslerinde başarısızlıklar bariz bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle, bu derslerinde ilköğretim ilk kademede branş öğretmenleri tarafından verilmelidir. Eğitim politikaları siyasetçilere göre değiştirilmeyecek kadar net yaptırımlar olmalıdır. Kriter olarak en gelişmiş ülke modelleri alınarak, sistem uygulanmalıdır. Eğitim fakültelerine ihtiyaç oranında planlama teşkilatının belirlediği miktarda, öğrenciler alınmalıdır. Plansız programsız üniversite açıyoruz, öğrenci alıyoruz gibi gereksiz saçma uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

    Lise aşamasında, çok zeki öğrenciler için, Fen ve Matematik Liseleri güçlendirilmeli ve öğretmenleri seçkin olmalı sınavlarda adil sistem uygulanarak seçmeler yapılmalı. Soru çalmalar en kokuşmuş uygulamalardır son 10 yıldan fazla süredir bu kepazelikler çok görülmektedir. Bu uygulamalara son verilmelidir. Meslek liselerine ağırlık verilmeli, bu meslek liseleri organize sanayi bölgelerinde oluşturulmalı, Sanayi meslek liseleri iş birlikleri artırılmalıdır. Gereğinden fazla Anadolu imam Hatip ortaokulları ve liseleri kapatılıp Anadolu liselerine dönüştürülmelidir.

Genel din eğitimi, ise lisede verilmeli buda vatandaşların inançlarına saygı duyularak seçmeli yapılmalıdır. Temel bilimlere üniversitelerde gerekli önem verilerek, gelişmiş Fen fakülteleri oluşturulmalı eksi net ile fizik kimya biyoloji bölümlerine öğrenci alım saçmalığına son verilmeli. Mümkünse tüm fakültelerde yabancı dil hazırlık programları oluşturulmalıdır. Bu olmuyorsa lisans üstü hazırlık programı mutlaka olmalı ve zamanla bu hazırlık sınıfları lisans seviyesinde çözülmelidir. Her kademe öğrencilerin yurt ve burs problemleri çözülmeli, devlet sosyal devletliğini göstermeli, eğitim ve yurt işleri cemaatlere ve dini gruplara asla teslim edilmemelidir. İnternet ulaşımı kampüslerde ücretsiz olarak hükümetler tarafından tarafsızca karşılanmalıdır. Eğitim ticaret işi değildir, Özel okullar kapatılmalı devlet tarafından her kademede ücretsiz eğitim sunulmalı, Öğretmenler arasında sadece lisans üstü eğitim seviyelerine bağlı sınıflandırma yapılabilir.  Uyduruk sınavlarla uzman baş öğretmen vs sınıflandırılmamalar olmamalı, ücretli öğretmen kadrolu öğretmen sözleşmeli öğretmen gibi saçmalıklara son verilmelidir.
Tübitak bünyesinde araştırma geliştirme merkezleri oluşturulmalı ve bunlar bölgesel liyakate göre yöneticiler tarafından geliştirilmelidir. Bu kurumlara atanan yöneticilerin üzerinden siyaset elini çekmeli hayvanat bahçesi müdürünü din dersi öğretmenini bu kurumlara yönetici atama saçmalıklarına son verilmelidir. Üniversite yöneticileride, kendi içlerimdeki seçim sonuçlarına göre, belirlenmelidir.
Sonuç olarak, ancak burada makro düzeyde tespit ve öneride bulunabiliriz. Mikro seviyede gereksinimlerde ciddi tartışma programları (sempozyumlar) ile bakanlık tarafından çözülmesi, Milli eğitim sistemi ile dini örgütler arasında ilişki kurmadan düşünmeyi ve sorgulamayı öğretecek, eğitim sistemi uygulanmalıdır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir şiar olarak eğitim sistemimiz güçlü ve siyaset üstü olmalıdır.
Saygılarımla

Prof.Dr.Yaşar Kemal Yıldız