Bu makaleyi dinlemek için tıklayınız.

EĞİTİM – ÖĞRETİM 

Selamlar Eğitim Sevdalısı Dostlarım. Sözlerime Ulusal Önderimizin cümlesi ile başlamak istiyorum.
“”Dünya’da her şey için , Medeniyet için, Hayat için, Başarı için en hakiki Mürşit ilimdir ,fendir.İlim ve fennin dışında Mürşit aramak ; Gaflettir , Cehalettir, Dalalettir.””
22 Eylül 1924
M. Kemal Atatürk
Bu güzel sözden yola çıkarak Eğitimli Ulusların Genel Özelliklerini ele alacağız.
Eğitimde başarılı sistemleri hayata geçiren Ülkeler bu başarıyı nasıl elde ediyorlar ? Politik , Ekonomik veya Sosyo Kültürel tercihler Ülkelerin tutarlı ve yüksek performanslı okulların yönetmesi mi sağlıyor? Kısacası Eğitimde Değer farkı , Bilgiden çok Kültür, Bireysellikten çok Çoğulculuk Egitimde başarılı olan Ülkelerin ortak özellikleri vardır.


* Eğitim uzun dönemli bir yatırım olarak görülür.
* Eğitim emek veren herkese eşit fırsat sağlar.
* Ayırıcı değerler, Eğitim sistemleri yoktur.
* Eğitim Standartlarından taviz vermeden Kişiselleşti rilir.
*Öğretmenler sadece Akademik başarıya odaklanmak.
* Öğretmenle rin mesleki koşulların iyileştirilmesi politik önceliktir.
* Eğitim Sistemleri Stratejik Planlarla yönetilir.
* Başarı Rastlantısal değildir.
Bizim ki gibi ; Eğitim konusunda köklü bir politikası olmayan ve öğretime dair ,neredeyse tüm Geleneklerin yok edildiği bir Ülkeden bakınca bunu anlamak zordur. Ancak Eğitimde başarılı olmuş Ülkeler ; bu başarıyı uzun yıllara yayılmış, akılcı politika ve uygulamalar ile sağlandığını görebiliriz.
Uluslararası alanda Eğitim Performansları ile öne çıkan Ülkeler;
* Bilgiden çok sosyo kültürel gelişime öncelik verirler.
* Öncelikle İnsani değerleri vurgulayıp öne çıkarırlar.
* Akademik gelişimin yani sıra; Kişilik gelişimine vurgu yaparlar.
* Çalışan her Öğrencinin sonuç alacağı Sistemleri tasarlar.
* Öğretmenlik Mesleğinin gelişimine, şartların gelişmesine önem verirler.
Başarılı Eğitim sistemleri yaratan ve bu sistemleri tutarlı bir şekilde koruyan Ülkelerde Toplum; Kısa sürede elde edilecek kazançlar yerine , geleceğe yatırım yapmanın önemine inanırlar. Kararlarını da ; eğitime dönük tercihlerin kuşaklar boyunca etkili olacağının bilinci ile alırlar.
Eğitim emek veren herkese eşit fırsat sağlar. Bu ülkelerde Kamu Sistemi de Liyakat ve Emek üzerine kurulmuştur. Bunun bir uzantısı olarak ta Toplumda emek veren herkesin başarılı olacağına dair bir inanç vardır.
Eğitimde lider durumdaki Ülkelerde ayrımcı uygulamalara yer verilmez. Özellikle gelişmekte olan Ülkelerde Ögrencilerin Akademik yeyerlilikleri ne , ya da Ailelerin Ekonomik olanaklarına göre Eğitim alması sağlanırken ,Eğitimde liderliği yakalamış Ülkelerde okullar herkese eşit ve nitelikli hizmet verir. Okul bir birleştirici sosyal zemin olarak tasarlanır. Ayrıca bu Ülkeler tüm Öğrencilere en iyi Eğitim olanaklarını vermeyi hedefler. Bunu sağlamak için Kentlerin yoksul Semtlerine , küçük Kasabalarına tıpkı Merkez okullarında olduğu gibi Güçlü Eğitim Liderleri gönderilir. Ve Eğitim en iyi Standartlara çekilir.
Eğitim sistemi belli bir zümreye , Öğrenci guruplarına ayrıcalık sağlayacak şekilde değil , herkese eşit olarak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece Öğrenciler bir ayrıcalığın dısında kalmamak için uğraşmak yerine, kendi yetenekleri ve bilgilerinin gelişimi için çalışırlar.
Kaynakça;
OECD 2019
Dünya Standartlarında 21. yy Okul Sistemleri.
Bu konuyu ilerideki bölümlerde devam edeceğiz.
Eğitimde başarılı olan Ülkelerin Sistem , Standart , Liyakat , Eğitim,
Bilim ve Teknoloji kavramlarına bağlı olarak çalıştıklarını görünce sadece üzülüyorum.
Çünkü 2023 yılında bile Toplumumuzda Cinci , Muskacı Din taciri hocalarla , Cemaatler ve Tarikatlar ile yaşantısına yön veren o kadar çok insanımız var ki. Bu insanları bir şekilde Bilim ve Teknoloji ile buluşturmayı başarmamız gerekiyor.
Bence bunun temeli önce Öğrencilerimizi Bilim ve Teknolojinin , Sanat etkinliklerinin, Folklorik ve Kültürel etkinliklerin,
Bedensel etkinliklerin içinde yoğurmalıyız.
Bunun için de çok çalışmalıyız. Ülkemiz bu çabaların yararını ( iyi ,güzel ve doğru dan yana olacakları için ) ilerideki Seçimlerde bile görecektir.
Toplum olarak Beden ve ruh sağlığımızı korumamız gerekli.
Saygılarımla. 12.05.2023

Mehmet GÜLTEKİN